Pettersen & Pinderød Drift AS skal bidra til god miljøforvaltning av alle typer slam.

 • Vår kompetanse innen miljøområdet skal gjøre oss til fortrukket partner, god nabo og en god arbeidsplass.
 • Kunden skal ha visshet om at deres restprodukter til enhver tid blir behandlet optimalt i fra forurensing og bruk av naturresurser.
 • Vi samarbeider med våre kunder slik at vi sammen unngår miljøskadelige produkter i vår transport.
 • MILJØKRAV: Våre krav ved innkjøp, er basert på en vurdering av miljø og økonomi. Det som er avgjørende og relevant for oss, er mest mulig miljøvennlig leverandører. Står det mellom to leverandører, hvor den ene er miljøsertifisert, da er den en foretrukken leverandør. Vurdere leverandører ihht om de er miljøsertifisert.
 • Pettersen & Pinderød Drift AS skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer. Vi forplikter oss og skal tilstrebe oss for å etterkomme alle nåværende og fremtidige lover og forskrifter, bedriftens egne krav og interessentenes krav. Omfatter kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for å forbedre miljøpresentasjonen.
 • Miljøskadelige produkter som ved feil eller ved annen anledning har kommet i vår transport skal håndteres for deponering på en miljøriktig måte.

Litt om Pettersen & Pinderød Drift AS

 • Vi er blant annet kjent for å være raskt på stedet, yte svært god service og høy fagkompetanse.
 • Vi utfører oppdrag for privatkunder, både bolighus og hytter, og bedriftskunder. Blant andre Fredrikstad Kommune, Hvaler Kommune, Frevar, Denofa, Øra Næring, Sykehuset Østfold Kalnes, En rekke restauranter, Ferger, Borettslag, Skoler, Sykehjem – med flere.
 • Vi er en velkjent bidragsyter innen idretten i Fredrikstad. Vi støtter både lokale lag i forskjellige idretter, samt at vi utfører miljøvennlig tømming på Fredrikstad Cup som er en av Norges største håndballturneringer.
 • Kulturlivet i Fredrikstad blomstrer, og vi har i over 30 år vært med på å sponse arrangementer som Glommafestivalen, Månefestivalen, Tall Ship Race, Fredrikstadguttane, Brottet Kultur, sommerarrangementer på Hvaler, speiderstevner og mye mer.

Pettersen & Pinderød Drift AS

 • Døgnservice.
 • Miljøsertifisert ISO 14001, første og eneste i vår bransje i Fredrikstad!
 • Utrykkning ved hasteoppdrag alle dager hele året, ring 69 32 96 00.
 • Vi er kjent for å være raskt på stedet, god service og høy fagkompetanse.