Velkommen til Pettersen & Pinderød Drift AS!

Våre åpningstider er Mandag til Fredag 07:00 til 15:30.

For utrykkning/hasteoppdrag har vi åpent 24 timer i døgnet, alle dager - hele året.

Nytt navn og organisasjonsnummer

Pettersen & Pinderød har nå blitt en del av Ragn-Sells AS. Vårt nye organisasjonsnummer er 952 187 627.

Vi skal opprettholde den gode servicen til alle våre kunder, nytt navn med de samme folka!

Kontortelefon

22 80 08 00

Vakt utenom arbeidstid

69 32 96 00

Litt om Pettersen & Pinderød Drift AS:

 • Etablert i 1979 – 40 års erfaring!
 • Vi er blant annet kjent for å være raskt på stedet, yte svært god service og høy fagkompetanse.
 • Vi utfører oppdrag for privatkunder, både bolighus og hytter, og bedriftskunder. Blant andre Fredrikstad Kommune, Hvaler Kommune, Frevar, Denofa, Øra Næring, Sykehuset Østfold Kalnes, En rekke restauranter, Ferger, Borettslag, Skoler, Sykehjem – med flere.
 • Vi er en velkjent bidragsyter innen idretten i Fredrikstad. Vi støtter både lokale lag i forskjellige idretter, samt at vi utfører miljøvennlig tømming på Fredrikstad Cup som er en av Norges største håndballturneringer.
 • Kulturlivet i Fredrikstad blomstrer, og vi har i over 30 år vært med på å sponse arrangementer som Glommafestivalen, Månefestivalen, Tall Ship Race, Fredrikstadguttane, Brottet Kultur, sommerarrangementer på Hvaler, speiderstevner og mye mer.
40aar

Våre tjenester

Metoden erstatter arbeidskrevende flytting av tørr masse, og er velegnet til å fjerne flis, leire, støv, grus, stein osv.

Les mer

Tørrsuging av masser utføres blandt annet på områder som i etasjeskille på bolighus, såkalt stubbloftsleire, aske fra forbrenningsanlegg eller masser som grus, sand og løse masser. Ta gjerne kontakt for gratis befaring!

Les mer

Vi tilbyr rensing/rengjøring av blant annet tanker, høytrykksspyling av produksjonsrør, spyling av tak og fasade, spyling av varmevekslere og suging av tørre masser som aske, flis, sand og pukk m.m.

Les mer

Med våre moderne kombinerte spyle/sugebiler utnytter vi «vann som verktøy» og utfører høytrykkspyling med varmt eller kaldt vann ved:

 • Åpne tett kloakk/avløp
 • Tett avløp fra vask
 • Åpne tette sluk
 • Fjerne røtter i rørene med roterende dyse
 • Spyle tanker som: Gråvannstanker, septiktanker, slamtanker, oppsamlingstanker
 • Rengjøring av kummer, minirenseanlegg, varmevekslere
 • Tining av rør med varmt vann med egenprodusert heater på kombibil
 • Fasadevask
 • Rehabilitering av vannledning
 • Rensing av rør inne og ute for borettslag og sameier

Les mer

Tjenesten utføres for private boliger, hytter, feriesteder, kommunale veier og eiendommer, bedrifter – med mer.

 • Gråvannstanker
 • Oppsamlingstanker
 • Septiktanker
 • Slamtanker
 • Sand/vann
 • Kummer/gatesluk
 • Bio minirenseanlegg
 • Biologisk industriavfall
 • Biologisk olje

Med våre kombibiler (kombinert høytrykkspyling og slamsuging) utfører vi oppdrag som:

 • Tankrengjøring
 • Industrirengjøring
 • Rengjøring av Bio Minirenseanlegg
 • Rengjøring av fettutskillere
 • Rengjøring av sandfang
 • Rengjøring av oljeutskillere

Les mer

Med våre kombibiler (kombinert høytrykkspyling og slamsuging) utfører vi oppdrag som:

 • Tankrengjøring
 • Industrirengjøring
 • Rengjøring av Bio Minirenseanlegg
 • Rengjøring av fettutskillere
 • Rengjøring av sandfang
 • Rengjøring av oljeutskillere

Les mer

Fargekamera som blir ført inn i rørene for å dokumentere tilstand og eventuelle feil på rørene.

Eksempel på bruksområder:

 • Private boliger
 • Borettslag/sameier
 • Kommunale ledningsnett
 • Nyanlegg

Tilstand på rørene blir dokumentert med rapport og film.

Vi er medlemmer av Rørinspeksjon Norge.

Trasselytting eller trassesøk kan ofte være praktisk. Vi har peileutstyr som forenkler kartlegging av avløpsledninger, overvannsledninger, drensledninger m.m

Les mer

ADR Transport av farlig gods. Ta kontakt for oppdrag som tømming og rengjøring av oljeutskillere, rengjøring av fyringsolje, tanker med mer.

For å frakte farlig avfall er det et krav om ADR kompetansebevis, dette har vi – og vi er også ISO-sertifiserte.

Les mer

Som alternativ til en kostbar oppgraving av gamle rør er rehabilitering både prisgunstig og mindre arbeidskrevende.

Les mer

I en del avløpsrør finner man inntrengning av røtter som skaper hindringer for vann og papir etc. Over tid kan det bygge seg opp store mengder papir på slike steder. Dette fører som regel til at rørsystemet går tett. Slike røtter i rørene fjernes ved hjelp av høytrykkspyling med rotkutterutstyr.

Les mer