Pettersen & Pinderød AS skal bidra til god miljøforvaltning av alle typer slam.

 • Vår kompetanse innen miljøområdet skal gjøre oss til fortrukket partner, god nabo og en god arbeidsplass.
 • Kunden skal ha visshet om at deres restprodukter til enhver tid blir behandlet optimalt i fra forurensing og bruk av naturresurser.
 • Vi samarbeider med våre kunder slik at vi sammen unngår miljøskadelige produkter i vår transport.
 • Pettersen & Pinderød AS skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer. Vi forplikter oss og skal tilstrebe oss for å etterkomme alle nåværende og fremtidige lover og forskrifter, bedriftens egne krav og interessentenes krav. Omfatter kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for å forbedre miljøpresentasjonen.
 • Miljøskadelige produkter som ved feil eller ved annen anledning har kommet i vår transport skal håndteres for deponering på en miljøriktig måte.

Litt om Pettersen & Pinderød AS

 • Vi er blant annet kjent for å være raskt på stedet, yte svært god service og høy fagkompetanse.
 • Vi utfører oppdrag for privatkunder, både bolighus og hytter, og bedriftskunder. Blant andre Fredrikstad Kommune, Hvaler Kommune, Frevar, Denofa, Øra Næring, Sykehuset Østfold Kalnes, En rekke restauranter, Ferger, Borettslag, Skoler, Sykehjem – med flere.
 • Vi er en velkjent bidragsyter innen idretten i Fredrikstad. Vi støtter både lokale lag i forskjellige idretter, samt at vi utfører miljøvennlig tømming på Fredrikstad Cup som er en av Norges største håndballturneringer.
 • Kulturlivet i Fredrikstad blomstrer, og vi har i over 30 år vært med på å sponse arrangementer som Glommafestivalen, Månefestivalen, Tall Ship Race, Fredrikstadguttane, Brottet Kultur, sommerarrangementer på Hvaler, speiderstevner og mye mer.

Pettersen & Pinderød AS

 • Døgnservice.
 • Miljøsertifisert ISO 14001, første og eneste i vår bransje i Fredrikstad!
 • Utrykkning ved hasteoppdrag alle dager hele året, ring 69 32 96 00.
 • Vi er kjent for å være raskt på stedet, god service og høy fagkompetanse.